Historie

Het huidige Air Data Europe B.V. is voortgekomen uit Albatros UAS.

We bouwen voort op de ervaringen, expertise en het netwerk dat is opgedaan tijdens de voorbereiding en uitvoering van vele succesvolle vluchten in Nederland en het buitenland (zie ook Referenties).

Historie

Het huidige Air Data Europe B.V. is voortgekomen uit Albatros UAS.

We bouwen voort op de ervaringen, expertise en het netwerk dat is opgedaan tijdens de voorbereiding en uitvoering van vele succesvolle vluchten in Nederland en het buitenland (zie ook Referenties).

Eerste RPAS bedrijf in Nederland

ADE voorganger Albatros UAS is opgericht door Joop Wenstedt en is het eerste bedrijf in Nederland dat toestemming verkreeg om met haar geavanceerde Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) in Nederland te vliegen.

Bijdrage aan wetgeving

Joop Wenstedt heeft met zijn pionierswerk de weg vrijgemaakt voor verschillende RPAS toepassingen in Nederland, zowel in praktisch als juridisch opzicht. Hij is intensief betrokken geweest bij de tot standkoming van wetgeving op dit gebied (en schreeft een belangrijk deel van de teksten daarvoor). Belangrijk voordeel voor Air Data Europe is dat Joop een bekende is bij de Nederlandse luchtvaartinstanties. Hierdoor verlopen de vereiste procedures vaak extra vlot.

Voorbereiding op groei

Het team van Albatros is in het huidige Air Data Europe versterkt met o.a. bedrijfskundige experts die de bedrijfsvoering verder hebben geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn nieuwe investeringen verworven, waardoor we met extra toestellen zijn voorbereid op de toenemende groei van het aantal opdrachten.

© 2017-2021 - Air Data Europe BV - All Rights Reserved - Designed and maintained by totalwebshops