Moderne technologie. Geavanceerde drones.

Wij zijn Air Data Europe, de aanbieder van professionele aerial surveys, gespecialiseerd in het vergaren van data vanuit de lucht.

7

jaar
ervaring

Waarmee kunnen we je ondersteunen?

Het leveren van klantoplossingen op basis van gegevens vanuit de lucht, met behulp van geavanceerde dronesystemen.

Onze UAV’s zijn uitgerust met een Lidar, IR en nachtcamera om ingezet te kunnen worden voor onder andere:

 • Controles industriële complexen
 • Controles energie netwerken
 • Monitoren grote evenementen
 • Bodem
  management
 • Actualiseren / genereren van kadastrale- en navigatiekaarten

24/7 dienstverlening

Wij verzorgen vluchten op alle gewenste tijden en dagen. Sommige vluchten zijn strikt aan een tijdspad gebonden (bijv. de monitoring van events). In die gevallen kunnen alleen weersomstandigheden reden zijn voor (gedeeltelijk) aflasten van een vlucht.

In Nederland kan in de praktijk ruim 75% van de tijd gevlogen worden (275 dagen per jaar). De kans op ongunstige weersomstandigheden laat zich echter meestal goed en ruim vooraf voorspellen. In de praktijk is de kans op aflasting (c.q. uitstel) daarom minder dan 10%.

Waarom Air Data Europe?

Inzet van ADE leidt tot 60-80% kostenbesparing.

Toepassing van onze systemen levert (afhankelijk van het type missie) een kostenbesparing op van 60 tot 80% in vergelijking met de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dit komt doordat geen hoge brandstof- en onderhoudskosten hoeven te worden doorberekend. Onze toestellen verbruiken slechts een minimale hoeveelheid (elektriciteit) energie en vergen nauwelijks onderhoudskosten.

We zijn veel duurzamer dan helikopters of vliegtuigen.

De CO2 uitstoot door inzet van de ons systeem is 7,25 kg CO2 per vlieguur (daarbij zijn alle bijkomende processen zoals transport en productie meegeteld). De CO2 uitstoot door inzet van ons systeem (de Orbiter) is daarmee ruim 99% lager ten opzicht van de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dat scheelt bij een gemiddelde vlucht van 8 uur ruim 6.300 kg CO2 uitstoot!

Toelichting berekeningen duurzaamheid

Toelichting berekeningen

De inzet van ons systeem veroozaakt ruim 99% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Berekening: een helikopter of klein vliegtuig verbuikt gemiddeld 170 liter kerosine per uur en heeft minimaal 15 minuten nodig om naar de plaats van de opdracht te vliegen (en ook 15 minuten voor de terugweg). Voor elk uur inzet wordt daarmee gemiddeld 255 liter kerosine verbruikt (a 2,52 + 0,6 kg CO2 uitstoot per liter) = ruim 795 kg CO2 uitstoot per effectief vlieguur. We hanteren hierbij de meest complete (‘well to wheel’) berekening, waarbij ook de CO2 wordt meegeteld die ontstaat bij het produceren, raffineren en transporteren van de brandstof (0,6 kg CO2 per liter).

De inzet van ons syteem veroorzaakt slechts 0,22 kg CO2 per vlieguur. Wanneer we ook de uitstoot van het transport per bedrijfsbus naar de vlieglocatie en de uitstoot van het aggregaat voor het grondstation meetellen is de totale uitstoot max. 7,25 kg per vlieguur: dus ruim 100 x zo laag!

Integrale vergelijking

Een nog vollediger vergelijking kan gemaakt worden door naar de gehele levenscyclus van de toestellen te kijken. De productie en recycling veroozaken immers ook CO2 uitstoot. De productie van een middelmaat helikopter (zoals wordt ingezet voor opdrachten waarvoor ons systeem wordt ingezet) veroorzaakt circa 11.000 kg CO2. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren dient per uur dus ruim 1,8 kg extra CO2 uitstoot opgeteld te worden. Op een CO2 uitstoot van 750-800 kg per uur is dat dus verwaarloosbaar.
De productie van onze drone veroorzaakt 45 kg CO2 uitstoot. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren komt dat neer op 0,007,5 kg (7,5 gram) uitstoot per vlieguur. De CO2 uitstoot van ons grondstation (‘de afstandbediening’) = 48 kg/ jr (bij niet groene stroom) + 300 kg voor productie Bij de levensduur van een grondstation van 15.000 vlieguren komt dat neer op 0,02 kg (20 gram) uitstoot per vlieguur. Het gebruik van het aggregaat (voor PC, zender, verlichting en communicatie apparatuur) verbruikt totaal ca. 500W (CO2 uitstoot = 4,200 kg per vlucht of 0,525 kg per uur (volgens de meest volledige ‘well 2 wheel’ berekening).

Bronnen:

 • Norwegian University of Science & Technology
 • Ecoscore www.ecoscore.com
 • ELCA (Environmental Life Cycle Assessment)
 • Journal of Industry & Ecology (2012)
ADE vliegt zeer stil en geeft geen geluidsoverlast.

Onze toestellen kunnen uren lang geruisloos boven evenementen en bewoonde gebieden vliegen zonder dat ze te horen zijn op de grond. Inzet van onze geruisloze en toestellen blijkt ook een aanzienlijk de-escalerend effect te hebben op groepen zoals voetbalfans bij risicowedstrijden (waar de zichtbare en hoorbare inzet van helikopters het risico op ongeregeldheden lijkt te versterken).

We voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

De drones van Air Data Europe mogen ook op grote hoogtes en boven gebouwen, wegen en mensen vliegen, omdat wij hiervoor aan strenge regels en veiligheidseisen voldoen. Multicopter drones kunnen daar niet aan voldoen en mogen dat niet. Doordat onze Orbiters vleugels hebben i.p.v. wieken kunnen ze bij onverhoopte motor- of accuproblemen veilig kilometers uitzweven, terwijl multicopters in die situatie recht omlaag neerstorten.

ADE is uniek in haar degelijke juridische positie.

De toestellen van ADE mogen vliegen op hoogtes waar ook andere commerciele (bemande) vliegtuigen vliegen. Onze systemen dienen hiertoe aan veel van dezelfde eisen te voldoen die ook aan luchtvaartmaatschappijen worden gesteld. Onze toestellen moeten bijvoorbeeld transponders aan boord hebben. ADE heeft op juridisch gebied meegeholpen de weg vrij te maken voor toepassing van RPAS systemen in Nederland en is betrokken geweest bij de tot standkoming van wetgeving op dit gebied. Belangrijk voordeel voor Air Data Europe is dat wij daardoor goed bekend zijn bij de Nederlandse luchtvaartinstanties. Hierdoor verlopen de vereiste procedures vaak extra vlot.

Historie

Het team van Albatros is in het huidige Air Data Europe versterkt met o.a. bedrijfskundige experts die de bedrijfsvoering verder hebben geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn nieuwe investeringen verworven, waardoor we met extra toestellen zijn voorbereid op de toenemende groei van het aantal opdrachten.

Heden

Wij verzorgen vluchten op alle gewenste tijden en dagen, dus ook in de avond, s’nachts en in het weekend.

Wanneer voor een opdrachtgever een vlucht gewenst is, kan dit in de meeste gevallen binnen 10 dagen uitgevoerd worden.

Toekomst

Het team van Albatros is in het huidige Air Data Europe versterkt met o.a. bedrijfskundige experts die de bedrijfsvoering verder hebben geprofessionaliseerd. Hierdoor zijn nieuwe investeringen verworven, waardoor we met extra toestellen zijn voorbereid op de toenemende groei van het aantal opdrachten.

 

Onze systemen

Air Data Europe werkt met gecertificeerde drone systemen die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen en worden geleverd door het gespecialiseerde Maleisische bedrijf Izmir Technologies.

Deze moderne technologie biedt vele voordelen op het gebied van kostenbesparing, capaciteit en duurzaamheid in vergelijking met traditionele toepassingen.

 

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)

Air Data Europe vliegt met het modernste RPAS systeem dat op de internationale markt verkrijgbaar is. Het bestaat uit meerdere autonoom vliegende UAV’s, een mobiel grondstation (bediend door 2 personen) en geavanceerde beeldbewerkings-software.
De toestellen kunnen elk 7 uur achtereen vliegen tot op 100 km afstand van het grondstation. Na een snelle accuwissel kan opnieuw 4 uur gevlogen worden.
De UAV’s vliegen met snelheden tot 70 km/h op een hoogte van 50 tot 1500 meter hoogte. Zij stijgen verticaal en op en kunnen op dezelfde manier landen (dit kan dus vanaf praktisch elke locatie). Het grondstation kan desgewenst meerdere toestellen tegelijk besturen.

Breed spectrum aan toepassingen

De geavanceerde technologie van dit systeem biedt een breed spectrum aan toepassingen. Varierend van hoge resolutie beelden tot nachtopnamen en ondergrondse metingen (beelden worden live naar de grond gezonden). Hiertoe heeft de UAV standaard een dubbele camerakop met daglicht en infrarood camera. Tijdens de vlucht kan omgeschakeld worden van de ene naar de andere camera. De beeldbewerkings-software brengt aanvullende details in kaart ten behoeve van bijvoorbeeld 3D mapping, afmetingen en kadastrale begrenzingen.

Voordelen t.o.v. multicopter drones

De UAV’s van Air Data Europe mogen ook op grote hoogtes en boven gebouwen, wegen en mensen vliegen, omdat wij hiervoor aan strenge regels en veiligheidseisen voldoen. Multicopter drones kunnen daar niet aan voldoen en mogen dat niet. Doordat onze UAV’s vleugels hebben in plaats van wieken kunnen ze bij onverhoopte motor- of accuproblemen veilig kilometers uitglijden, terwijl multicopters in die situatie recht omlaag neerstorten. Bovendien is vliegen met vleugels aanzienlijk efficienter, waardoor op één accu circa 10 maal zo lang gevlogen kan worden, waardoor geen tijd verloren hoeft te gaan aan vele tussenlandingen voor accuwissels.

Koen Wentzel

Koen Wentzel

Algemeen Directeur

Egbert Edelbroek

Egbert Edelbroek

Techniek en Innovatie

René van Genechten

René van Genechten

Strategie

Freek Tindemans

Freek Tindemans

Piloot en Technische ondersteuning

Pablo Smeijers

Pablo Smeijers

Piloot

Marc van Lokven

Marc van Lokven

Strategie en Commercie

Pien Hes

Pien Hes

Marketing en Administratie

Veelgestelde vragen

Gebruikte afkorting

ADE Air Data Europe
UAV Unmanned Aerial Vehicle
UAS Unmanned Aircraft System
RPAS Remotely Piloted Aircraft System
IL&T Inspecitie Leefomgeving en Transport
IMU Inertial Measuring Unit

In welke regio's kan gevlogen worden?

Wij bieden onze services in principe aan in geheel West-Europa. Andere locaties zijn in overleg ook mogelijk.Voor onze huidige opdrachtgevers werken we  voornamelijk in midden en zuid Nederland. We hebben ook ervaring met vluchten in Belgie Duitsland en Frankrijk. Via onze (verplichte) contacten met verschillende luchtvaartinstanties zijn we altijd op de hoogte van actuele beperkingen m.b.t. bepaalde gebieden waarvoor permanente of tijdelijke vliegbeperkingen gelden.

Hoe snel is ADE inzetbaar?

Wanneer voor een opdrachtgever een vlucht gewenst is, kan dit in de meeste gevallen binnen 10 dagen uitgevoerd worden. Deze voorbereidingsperiode is nodig om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit betreft met name de afstemming van het vluchtplan met luchtvaartinstanties, testen van materieel en verkenning van de beoogde locatie (middels o.a. een testvlucht). Wanneer voor de eerste keer boven een gebied gevlogen wordt is 1 a 2 weken extra voorbereiding nodig voor de vereiste toestemming.

Vliegt ADE ook buiten kantooruren?

Wij verzorgen vluchten op alle gewenste tijden en dagen, dus ook in de avond, s’nachts en in het weekend.

Wordt een geplande vlucht afgelast bij slecht weer?

Sommige vluchten zijn strikt aan een een tijdspad gebonden (bijvoorbeeld de monitoring van events). In die gevallen kunnen weersomstandigheden reden zijn voor (gedeeltelijk) aflasten van een vlucht. In Nederland kan in de praktijk ruim 75% van de tijd gevlogen worden (275 dagen per jaar). De kans op ongunstige weersomstandigheden laat zich echter meestal goed en ruim vooraf voorspellen. In de praktijk is de kans op aflasting (c.q. uitstel)  daarom minder dan 10%.

Werken jullie samen met andere partijen?

Air Data Europe biedt opdrachtgevers totaaloplossingen. Hiertoe werken wij samen met gespecialiseerde bedrijven op het gebied van beeldbewerking en beeldverwerking. Deze bedrijven kennen de branche zeer goed en weten hoe zij samen met ons onze opdrachtgevers optimaal kunnen ontzorgen.

Miramap

Miramap is gespecialiseerd in de verwerking van air data ten behoeve van het inspecteren van dijken, akkers, daken en infrastructuur.
Zie ook www.miramap.com

Aeronautics

Deze Israelische producent (OEM) ontwikkelt de meest geavanceerde civiele drone systemen die op de internationale markt verkrijgbaar zijn (zoals onze Orbiter 2b).
Zie ook www.aeronautics-sys.com

Hoeveel duurzamer is ADE t.o.v. alternatieve methoden?

De CO2 uitstoot door inzet van de Orbiter is 7,25 kg CO2 per vlieguur (daarbij zijn alle bijkomende processen zoals transport en productie meegeteld).  De CO2 uitstoot door inzet van ons systeem (de Orbiter)is daarmee ruim 99% lager ten opzicht van de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dat scheelt bij een gemiddelde vlucht van 8 uur ruim 6.300 kg CO2 uitstoot!

Welke kostenbesparing is bij inzet van ADE mogelijk?

Toepassing van de RPAS systemen van ADE levert (afhankelijk van het type missie) een kostenbesparing op van 60 tot 80% in vergelijking met de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dit komt doordat geen hoge brandstof- en onderhoudskosten hoeven te worden doorberekend. Onze toestellen verbruiken slechts een minimale hoeveelheid energie (elektriciteit) en vergen nauwelijks onderhoudskosten of -tijd. 

Wat is de capaciteit van de systemen van ADE?

Onze Orbiters kunnen 4 uur achtereen vliegen met een snelheid van 70 km/h en tot 100 km van het grondstation (op hoogten van 50 – 500 m). Onze toestellen kunnen indien gewenst daarmee een cirkel met een diameter van 200 km bestrijken. Door accuwissels en inzet van meerdere toestellen kunnen we 24/7 toezicht houden en oppervlakten in kaart brengen. Afhankelijk van de aard van de gewenste informatie kunnen stroken tot een breedte van 500 meter tegelijk in beeld gebracht worden. Wanneer hogere resolutie beelden vereist zijn wordt lager gevlogen en worden smallere stroken in beeld / in kaart gebracht.

Geen infrastructuur nodig?

De Orbiter 2b heeft geen specifieke infrastructuur nodig voor opstijgen of landen. Dit toestel wordt gelanceerd met een pneumatisch katapult systeem en landt aan een parachute. Voor het lanceren is daarom slechts een zeer beperkt gebied nodig waar geen hoge obstakels staan. De landing vindt plaats d.m.v. de parachute die aan boord is van het toestel. Deze klapt uit op commando van de boordcomputer, die weet waar het toestel moet landen en rekening houdt met de vlieghoogte en heersende wind. Het toestel kan landen met een nauwkeurigheid van tien meter t.o.v. de gewenste plek.

Welke functie heeft de dubbele camera?

Er zitten twee camera’s naast elkaar in de camerakop op de Orbiter 2b. De kop kan draaien en kantelen en dit wordt bestuurd vanaf het grondstation.  Je kunt op de grond van camera switchen. Zodat je bijvoorbeeld in een schaduw kunt kijken. Maar ook bij zonsondergang kun je nog heel goed zien, zelfs met de kleurencamera. De beelden worden in het toestel opgeslagen en ook live doorgezonden naar het grond station. De kwaliteit van de kleurencamera is HD.

Waarom is een parachute ingebouwd?

De parachute van de Orbiter 2b kan worden gebruikt voor een reguliere landing en een onverwacht event.  Bij de normale parachute landing gaat de parachute op 125 meter boven de grond open. Over het algemeen landt het toestel dan binnen 10 meter van het gewenste punt.

In geval van breuk van de constructie van het vliegtuig komt de parachute automatisch naar buiten om zo de val te remmen.

De airbag onder de rompneus heeft als doel de camera te beschermen bij de landing.

nl_NL_formalDutch