ADE nieuwssectie

Our USP's

Affordable. Sustainable.
Safe & Silent

Vliegen jullie ook voor..

De agrarische sector?

Onze drone systemen zijn voorzien van geavanceerde sensoren.

Hiermee kunnen suboptimale eigenschappen van grote agrarische percelen en gewassen nauwkeurig in kaart gebracht worden.

Het optimaliseren van bodemgesteldheid?

De recente komst van thermografische en spectraal camera’s maakt het mogelijk om de productiviteit van landbouwpercelen te verhogen. Vanuit de lucht kan nauwkeurig worden gemeten op welke gedeelten van percelen de irrigatie, voeding of zuurgraad minder dan optimaal is.
Air Data Europe werkt hiertoe samen met landbouworganisaties en (agrarische) Hogescholen voor de doorontwikkeling van nieuwe technieken en toepassingen.

Voordelen ADE ten opzichte van traditionele aanpak

De toestellen van Air Data Europe kunnen grote percelen in één keer meten (ook diverse percelen naast elkaar), waardoor kostenvoordelen ontstaan. Ten opzichte van satellietfoto’s is deze aanpak daarnaast ook nauwkeuriger, omdat onze toestellen onder bewolking door vliegen, terwijl satellieten gehinderd worden door bewolking.

nl_NL_formalDutch