How we fly

Lees hier voor wie we vliegen en wat we doen.

Our USP's

Affordable. Sustainable.
Safe & Silent

Industrie

Monitoren en inspecteren van o.a. hoogspanningsnetwerken, gas- en olieleidingen (ook ondergronds) en industriële complexen.

Civiel

Klantoplossingen op het gebied van actualiseren of genereren van kadastraleen navigatiekaarten. Snel, nauwkeurig en kosteneffectief.

Evenementen

Monitoren van grote evenementen zoals voetbalwedstrijden, festivals, marathons, wielerwedstrijden en grote kermissen.

We vliegen voor de industrie


Air Data Europe verzorgt het nauwkeurig monitoren en inspecteren van hoogspanningsnetwerken, gas- en olieleidingen (ook ondergronds) en industriële complexen.

Door inzet van onze geavanceerde drone systemen gebeurt dit op zeer duurzame en kostenefficiente wijze.

Controle van industriële complexen

Voor de veiligheid en betrouwbare bedrijfsvoering is het van belang dat grote industriële complexen en installaties periodiek worden gecontroleerd. Tegelijkertijd kunnen mogelijke verontreinigingen, onderhoudsbehoefte andere onregelmatigheden worden gesignaleerd. Met onze systemen verzorgen wij de controle van gebouwen en terreinen (eenmalig of periodiek) op zeer nauwkeurige, betaalbare en milieuvriendelijke wijze.

Controle van energienetwerken

Het waarborgen van de continuïteit en veiligheid van de levering van stroom of aardolieproductenvraagt om regelmatige inspecties van electriciteitsnetwerken en gas- en olieleidingen (ook ondergronds). Wij verzorgen deze inspecties en leveren diverse soorten beeldinformatie voor de signalering van verschillende mogelijke afwijkingen (video, thermisch, infrarood, spectraal, etc.). Hierdoor worden tijdig kwaliteitsafwijkingen gesignaleerd in de leidingen zelf evenals mogelijke lekken en eventuele ontstane verontreinigingen van de omgeving.

We vliegen voor

de civiele sector

Air Data Europe biedt klantoplossingen op het gebied van actualiseren of genereren van kadastraleen navigatiekaarten.

Met onze geavanceerde systemen kan dit snel, nauwkeurig en kosteneffectief gebeuren. Door samenwerking met gespecialiseerde beeldverwerkingsbedrijven kunnen we opdrachtgevers hierbij optimaal ontzorgen.

Kadaster (in kaart brengen grondgebied)

In opdracht van het Kadaster in Kampen werd in zeer hoge resolutie een grondgebied tweebaans rails nabij Kampen (3,0 bij 0,5 km) in kaart gebracht. Hierbij werd het hoogste detail oplossend vermogen toegepast (waarbij feitelijk grassprieten te tellen zijn en een zeer nauwkeurig 3D beeld gemaakt wordt).

NL Reddingsbrigade (proef met redden drenkelingen)

In opdracht van het Kadaster in Kampen werd in zeer hoge resolutie een grondgebied tweebaans rails nabij Kampen (3,0 bij 0,5 km) in kaart gebracht. Hierbij werd het hoogste detail oplossend vermogen toegepast (waarbij feitelijk grassprieten te tellen zijn en een zeer nauwkeurig 3D beeld gemaakt wordt).

 

We vliegen voor

de civiele sector

Air Data Europe biedt klantoplossingen op het gebied van actualiseren of genereren van kadastraleen navigatiekaarten.

Met onze geavanceerde systemen kan dit snel, nauwkeurig en kosteneffectief gebeuren. Door samenwerking met gespecialiseerde beeldverwerkingsbedrijven kunnen we opdrachtgevers hierbij optimaal ontzorgen.

Kadaster (in kaart brengen grondgebied)

In opdracht van het Kadaster in Kampen werd in zeer hoge resolutie een grondgebied tweebaans rails nabij Kampen (3,0 bij 0,5 km) in kaart gebracht. Hierbij werd het hoogste detail oplossend vermogen toegepast (waarbij feitelijk grassprieten te tellen zijn en een zeer nauwkeurig 3D beeld gemaakt wordt).

NL Reddingsbrigade (proef met redden drenkelingen)

In opdracht van het Kadaster in Kampen werd in zeer hoge resolutie een grondgebied tweebaans rails nabij Kampen (3,0 bij 0,5 km) in kaart gebracht. Hierbij werd het hoogste detail oplossend vermogen toegepast (waarbij feitelijk grassprieten te tellen zijn en een zeer nauwkeurig 3D beeld gemaakt wordt).

 

Drone systemen voor evenementen

Onze drone systemen zijn zeer geschikt voor het monitoren van grote evenementen zoals; voetbalwedstrijden, festivals, marathons, wielerwedstrijden en grote kermissen.

Onze opdrachtgevers hebben goede ervaringen opgedaan met onze vluchten boven dit soort evenementen.

Hier lees je een aantal van onze best cases.

Politie Eindhoven (PSV-Feyenoord wedstrijd)

ADE verzorgde hiermee de eerste officiële missie met het systeem boven Nederland. Doel was om de gebruikelijke helikopterinzet te vervangen en de invloed van het system op de bewaking te bekijken. De missie bestond uit het volgen van een cortisan van de PSV-aanhangers van Stadhuis naar stadion en het in de gaten houden van de omgeving van het stadion.

Gemeente Eindhoven (Event monitoring)

Elk jaar in September organiseert Eindhoven een 14-daagse Kermis (Park Hilaria) op een van de grootste toegangswegen tot het centrum, waar ca. 300.000 mensen op af komen. Wij maakten daarbij vluchten en proefvluchten t.b.v. crowd monitoring.

Gemeente Eindhoven (Koninginnedag)

Deze dag werden 300.000 bezoekers verwacht en ADE hield toezicht op het centrum vanuit de lucht (in overleg met de verkeerstoren). De beelden werden direct naar het stadhuis verzonden.

Belgische overheid (Toegangsbewaking snelwegen)

In België verzorgden we voor de overheid een vlucht boven snelwegen om het inkomende verkeer te monitoren. Daarbij werd ook gevraagd te demonstreren specifieke autos te volgen. Door afwisselen van de daglicht- en infraroodcamera konden deze taken ook prima in het donker prima uitgevoerd worden.

nl_NL_formalDutch