Wat we doen

Onze geavanceerde drone systemen verzamelen de data uit de lucht die u nodig heeft. De systemen zijn; veilig, snel, geluidloos en vliegen tegen slechts 20-40% van de kosten t.o.v. bekende alternatieven.

Our USP's

Affordable. Sustainable.
Safe & Silent

AIR DATA EUROPE

Wij bieden klantoplossingen gebaseerd op data vanuit de lucht door inzet van geavanceerde drone systemen. Hiermee bieden wij een zeer betaalbaar en duurzaam alternatief voor de inzet van helikopters en kleine vliegtuigen.

Onze drone systemen mogen ook op grote hoogtes en boven gebouwen, wegen en mensen vliegen, omdat wij hiervoor aan de strengste regels en veiligheidseisen voldoen. Multicopter drones kunnen daar niet aan voldoen.

Air Data Europe is op dit gebied uniek in Nederland en behoort in Europa tot de meest ervaren RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) bedrijven.

Waarom Air Data Europe?

Inzet van ADE leidt tot 60-80% kostenbesparing.

Toepassing van onze systemen levert (afhankelijk van het type missie) een kostenbesparing op van 60 tot 80% in vergelijking met de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dit komt doordat geen hoge brandstof- en onderhoudskosten hoeven te worden doorberekend. Onze toestellen verbruiken slechts een minimale hoeveelheid (elektriciteit) energie en vergen nauwelijks onderhoudskosten.

We zijn veel duurzamer dan helikopters of vliegtuigen.

De CO2 uitstoot door inzet van de onze drone is 7,25 kg CO2 per vlieguur (daarbij zijn alle bijkomende processen zoals transport en productie meegeteld). De CO2 uitstoot door inzet van ons systeem is daarmee ruim 99% lager ten opzicht van de traditionele inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Dat scheelt bij een gemiddelde vlucht van 8 uur ruim 6.300 kg CO2 uitstoot!

Toelichting berekeningen

De inzet van ons systeem veroozaakt ruim 99% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige inzet van helikopters of kleine vliegtuigen. Berekening: een helikopter of klein vliegtuig verbuikt gemiddeld 170 liter kerosine per uur en heeft minimaal 15 minuten nodig om naar de plaats van de opdracht te vliegen (en ook 15 minuten voor de terugweg). Voor elk uur inzet wordt daarmee gemiddeld 255 liter kerosine verbruikt (a 2,52 + 0,6 kg CO2 uitstoot per liter) = ruim 795 kg CO2 uitstoot per effectief vlieguur. We hanteren hierbij de meest complete (‘well to wheel’) berekening, waarbij ook de CO2 wordt meegeteld die ontstaat bij het produceren, raffineren en transporteren van de brandstof (0,6 kg CO2 per liter).

De inzet van ons syteem veroorzaakt slechts 0,22 kg CO2 per vlieguur. Wanneer we ook de uitstoot van het transport per bedrijfsbus naar de vlieglocatie en de uitstoot van het aggregaat voor het grondstation meetellen is de totale uitstoot max. 7,25 kg per vlieguur: dus ruim 100 x zo laag!

Integrale vergelijking

Een nog vollediger vergelijking kan gemaakt worden door naar de gehele levenscyclus van de toestellen te kijken. De productie en recycling veroozaken immers ook CO2 uitstoot. De productie van een middelmaat helikopter (zoals wordt ingezet voor opdrachten waarvoor ons systeem wordt ingezet) veroorzaakt circa 11.000 kg CO2. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren dient per uur dus ruim 1,8 kg extra CO2 uitstoot opgeteld te worden. Op een CO2 uitstoot van 750-800 kg per uur is dat dus verwaarloosbaar.
De productie van onze drone veroorzaakt 45 kg CO2 uitstoot. Bij een levensduur van 6.000 vlieguren komt dat neer op 0,007,5 kg (7,5 gram) uitstoot per vlieguur. De CO2 uitstoot van ons grondstation (‘de afstandbediening’) = 48 kg/ jr (bij niet groene stroom) + 300 kg voor productie Bij de levensduur van een grondstation van 15.000 vlieguren komt dat neer op 0,02 kg (20 gram) uitstoot per vlieguur. Het gebruik van het aggregaat (voor PC, zender, verlichting en communicatie apparatuur) verbruikt totaal ca. 500W (CO2 uitstoot = 4,200 kg per vlucht of 0,525 kg per uur (volgens de meest volledige ‘well 2 wheel’ berekening).

Bronnen:

  • Norwegian University of Science & Technology
  • Ecoscore www.ecoscore.com
  • ELCA (Environmental Life Cycle Assessment)
  • Journal of Industry & Ecology (2012)
ADE vliegt zeer stil en geeft geen geluidsoverlast.

Onze toestellen kunnen uren lang geruisloos boven evenementen en bewoonde gebieden vliegen zonder dat ze te horen zijn op de grond. Inzet van onze geruisloze en toestellen blijkt ook een aanzienlijk de-escalerend effect te hebben op groepen zoals voetbalfans bij risicowedstrijden (waar de zichtbare en hoorbare inzet van helikopters het risico op ongeregeldheden lijkt te versterken).

We voldoen aan de strengste veiligheidseisen.

De drones van Air Data Europe mogen ook op grote hoogtes en boven gebouwen, wegen en mensen vliegen, omdat wij hiervoor aan strenge regels en veiligheidseisen voldoen. Multicopter drones kunnen daar niet aan voldoen en mogen dat niet. Doordat onze drones vleugels hebben i.p.v. wieken kunnen ze bij onverhoopte motor- of accuproblemen veilig kilometers uitzweven, terwijl multicopters in die situatie recht omlaag neerstorten.

ADE is uniek in haar degelijke juridische positie.

De toestellen van ADE mogen vliegen op hoogtes waar ook andere commerciele (bemande) vliegtuigen vliegen. Onze systemen dienen hiertoe aan veel van dezelfde eisen te voldoen die ook aan luchtvaartmaatschappijen worden gesteld. Onze toestellen moeten bijvoorbeeld transponders aan boord hebben. ADE heeft op juridisch gebied meegeholpen de weg vrij te maken voor toepassing van RPAS systemen in Nederland en is betrokken geweest bij de tot standkoming van wetgeving op dit gebied. Belangrijk voordeel voor Air Data Europe is dat wij daardoor goed bekend zijn bij de Nederlandse luchtvaartinstanties. Hierdoor verlopen de vereiste procedures vaak extra vlot.

Kosten Air Data Europe versus alternatieven

De gemiddelde kosten per 4 uur voor Air Data Europe bedragen € 4.000,- t.o.v. €12.000,- van een traditionele heliktopervlucht, €6.000,- voor een Cessna 170 vlucht.

Het goedkoopste alternatief is een  multicopter vlucht (€2.500,-). Deze heeft echter een maximale effectieve vluchtduur van 25 min. t.o.v. de 240 min. die een ADE drone kan vliegen. Een multicopter mag daarnaast niet vliegen boven wegen, gebouwen en mensen. De ADE drone mag dat wel.

Voor welke sectoren we vliegen

Industrieel

Civiel

Evenementen

nl_NL_formalDutch